Jure AB - Juridisk Nätbokhandel

 
  Titlar av Schartum Dag Wiese:
   
 


Sida 1 av 1

Overvåking i en rettsstat
Schartum Dag Wiese
Fagbokforlaget, IT-rätt, Offentlig rätt, Straffrätt
388 sid, 2010, Pris: 731 SEK exkl. moms   

Elektronisk forvaltning i Norden - Praksis, lovgivning og rettslige utfordringer — Nordisk årsbok i rättsinformatik 2005
Schartum Dag Wiese
Fagbokforlaget, IT-rätt, Offentlig rätt
306 sid, 2007, Pris: 597 SEK exkl. moms   

Informasjonssikkerhet — Rettslige krav til sikker bruk av IKT
Jansen Arild, Schartum Dag Wiese
Fagbokforlaget, IT-rätt
352 sid, 2005, Pris: 582 SEK exkl. moms   

Personvern i informasjonssamfunnet — en innføring i vern av personopplysninger
Schartum Dag Wiese, Bygrave Lee A.
Fagbokforlaget, Offentlig rätt, IT-rätt
286 sid, 2004, Pris: 529 SEK exkl. moms   


Sida 1 av 1

  © 2017 Jure AB