Jure AB - Juridisk Nätbokhandel

 
  Titlar av Åslund Åsa:
   
 


Sida 1 av 1

Gemensam användning av skog och mark — En rättslig analys av kommersiellt friluftsliv, allemansrätt och hållbar markanvändning
Åslund Åsa
Jure, Fastighetsrätt, Offentlig rätt
174 sid, 2017, Pris: 294 SEK exkl. moms   

Allemansrätten och marknyttjande — Studier av ett rättsinstitut
Åslund Åsa
Linköpings universitet, Fastighetsrätt
310 sid, 2008, Pris: 380 SEK exkl. moms   


Sida 1 av 1

  © 2017 Jure AB