Gemensam användning av skog och mark
– En rättslig analys av kommersiellt friluftsliv, allemansrätt och hållbar markanvändning
   
 
Författare:Åslund Åsa
Titel:Gemensam användning av skog och mark – En rättslig analys av kommersiellt friluftsliv, allemansrätt och hållbar markanvändning
Utgivningsår:2017
Omfång:174 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9789172236950
Ämnesord:Fastighetsrätt , Offentlig rätt

Pris: 294 SEK exkl. moms
Har dagens reglering av markanvändning för kommersiellt friluftsliv förutsättningar att kunna leda till ett långsiktigt hållbart marknyttjande? Eller finns det brister i regleringen; brister som riskerar att leda till en bräcklig eller till och med misslyckad resursanvändning? Detta analyseras i denna bok.

I ett första steg placeras den rättsliga regleringen in i friluftslivets kontext. Vad är friluftsliv och vad av friluftslivet är reglerat på vilket sätt?

I ett andra steg analyseras regleringen genom att betraktas med utgångspunkt tagen i Ostroms teori om över tiden hållbar användning av gemensamma resurser.

I ett tredje steg jämförs den svenska regleringen med norsk reglering av friluftslivet. Därvid tas utgångspunkt i den norska friluftsloven och dess reglering av markanvändning för friluftsliv.
Boken avser att utgöra ett bidrag till den vetenskapliga diskussionen om rättslig reglering av markanvändning för kommersiellt friluftsliv.

Boken avser också att utgöra ett bidrag till den vetenskapliga diskussionen om reglering för över tiden hållbara gemensamma resurser. Boken kan emellertid också läsas i ett allmänt och/eller allmänbildande syfte. Såväl jurister som andra deltagare i samhällsdiskussionen är tänkta målgrupper för bokens frågeställningar och diskussioner.

Åsa Åslund, jur.dr., har under många år varit verksam som universitetslektor vid Avdelningen för Affärsrätt, Linköpings universitet. Sedan våren 2017 är hon chefsjurist vid Länsstyrelsen Östergötland.
 
  © 2017 Jure AB