Alkohol och droger på jobbet - En chefshandbok
– Att skydda organisationen och hjälpa medarbetaren
   
 
Författare:Ljung Fredrik
Titel:Alkohol och droger på jobbet - En chefshandbok – Att skydda organisationen och hjälpa medarbetaren
Utgivningsår:2007
Omfång:95 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139108887
Ämnesord:Organisation och ledarskap

Pris: 243 SEK exkl. moms
Hur upptäcker du alkohol- och drogproblem bland dina medarbetare? Vad skall du göra när en medarbetare är påverkad på arbetsplatsen? Vad skall du säga när du misstänker att en av dina medarbetare har problem? Var tionde människa utvecklar alkohol- och/eller drogproblem och de flesta återfinns i arbetslivet. Problemen drabbar arbetsgivaren i form av höga kostnader för sjukfrånvaro, oetiska affärsmetoder och kriminella aktiviteter. Problemen försvåras av att de är förknippade med skam, fördomar och okunskap. Som chef har du en skyldighet att agera i samband med alkohol- och drogrelaterade problem, men du har också en unik möjlighet att bidra till att rädda livet på en medarbetare. Chefshandboken är ett praktiskt inriktat verktyg som ger handfasta råd för verkliga situationer. Den är baserad på kunskap från chefer och medarbetare med egna erfarenheter av problematiken. Med chefshandboken har du kontroll över situationen och undviker att bli manipulerad. Du är väl rustad för att identifiera problemen i tid och handla rätt. Informationen varvas med verkliga exempel som ökar förståelsen för centrala begrepp. Du kan använda handboken som referensverk vid konkreta problemsituationer eller i orienterande/förebyggande syfte.
 
  © 2017 Jure AB