Organisation och ledarskap
  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | Nästa
Sida 1 av 12

Presentationsteknik — Om konsten att tala, engagera och övertyga
Lundén Björn
Björn Lundén Information, Organisation och ledarskap, Övrigt
118 sid, 7 uppl, 2019, Pris: 296 SEK exkl. moms   

Förändringsprincipen — Skapa en kultur av förändring och omvärldsanalys
af Ekenstam Bobo, Lager Pär
Sanoma Utbildning, Organisation och ledarskap
296 sid, 2019, Pris: 360 SEK exkl. moms   

Nu : strategisk improvisation — ledarskap för samhällsaktörer
Falkheimer Jesper, Gentzel Sandberg Katarina
Roos &Tegnér, Organisation och ledarskap
Inbunden, 184 sid, 2019, Pris: 273 SEK exkl. moms   

Samtalsfärdigheter — - stöd, vägledning och ledarskap
Rautalinko Erik
Liber, Organisation och ledarskap
176 sid, 3 uppl, 2019, Pris: 335 SEK exkl. moms   

Medarbetarsamtal — Handbok för chefer
Frick Georg, Norberg Sofia
Frick publishing, Organisation och ledarskap, Arbetsrätt
158 sid, 2 uppl, 2019, Pris: 375 SEK exkl. moms   

Rekryteringsboken för chefer
Malmer Josefin, Stafwerfeldt Ann-Christine
Liber, Organisation och ledarskap
247 sid, 2018, Pris: 318 SEK exkl. moms   

Human Resource Development — att utveckla individer, grupper och organisationer
Nilsson Peter, Wallo Andreas, Rönnqvist Dan, Davidson Bo
Studentlitteratur, Organisation och ledarskap
287 sid, 2 uppl, 2018, Pris: 433 SEK exkl. moms   

Sport management Del 1 — idrottens organisationer i en svensk kontext
Bäckström Åsa, Book Karin, Carlsson Bo, Fahlström PG
SISU Idrottsböcker, Organisation och ledarskap
222 sid, 2018, Pris: 349 SEK exkl. moms   

Management — Att leda verksamheter och människor
Bruzelius Lars H., Skärvad Per-Hugo
Studentlitteratur, Organisation och ledarskap
312 sid, 2 uppl, 2018, Pris: 448 SEK exkl. moms   

Digitalisering och styrning
Iveroth Einar, Lindvall Jan, Magnusson Johan
Studentlitteratur, Organisation och ledarskap, Ekonomi
424 sid, 2018, Pris: 447 SEK exkl. moms   

Att styra organisationer med konkurrens
Arora-Jonsson Stefan, Blomgren Maria, Forssell Anders, Waks Caroline
Studentlitteratur, Organisation och ledarskap, Ekonomi
176 sid, 2018, Pris: 315 SEK exkl. moms   

Smart Collaboration for Lateral Hiring (NY TITEL)
Gardner Heidi K., Gillespie Anusia E.
Globe Law and Business, Organisation och ledarskap, Arbetsrätt, Processrätt
103 sid, 2018, Preliminärt pris: 850 SEK exkl. moms   

Att vara chef och ledare — dina verktyg för praktiskt ledarskap
Mossboda Britt-Mari, Peterson Mikael, Rönnholm Inga
Ekerlids, Organisation och ledarskap
Inbunden, 142 sid, 5 uppl, 2018, Pris: 318 SEK exkl. moms   

Arbetsrätt för chefer, fackliga företrädare och kvalitetsansvariga
Wiklund Bo
Åhnberg, Arbetsrätt, Organisation och ledarskap
84 sid, 3 uppl, 2018, Pris: 175 SEK exkl. moms   

Att vara ordförande och ledare — Handbok för dig som leder möten och människor i kommun och landsting
Brännberg Conny
Norstedts Juridik, Organisation och ledarskap
147 sid, 3 uppl, 2018, Pris: 273 SEK exkl. moms   

Ledningsgruppen
Granberg Otto, Wallenholm Harry
Studentlitteratur, Organisation och ledarskap
320 sid, 2 uppl, 2017, Pris: 452 SEK exkl. moms   

Det agila företaget — fiskstim eller supertankers i en dynamisk värld?
Francke Lennart, Nilsson Göran
Roos &Tegnér, Organisation och ledarskap
312 sid, 2017, Pris: 280 SEK exkl. moms   

Management — Organisations- och ledarskapsanalys
Blomberg Jesper
Studentlitteratur, Organisation och ledarskap
311 sid, 2017, Pris: 396 SEK exkl. moms   

Att vilja göra rätt — 9 steg för ledare att stoppa korruption
Björklund Lars
Sanoma Utbildning, Organisation och ledarskap
197 sid, 2017, Pris: 334 SEK exkl. moms   

Exploring Strategy — Text and Cases
Johnson Gerry, Whittington Richard, Scholes Kevan, Angwin Duncan, Regner Patrick
Pearson Education, Organisation och ledarskap
797 sid, 11 uppl, 2017, Pris: 835 SEK exkl. moms   

Sluta chefa börja leda — hur laget blir större än jaget
Åkerman Kenth
RB publishing , Organisation och ledarskap
266 sid, 2017, Pris: 266 SEK exkl. moms   

Att skapa effektiva team — En handledning för ledning och medlemmar
Wheelan Susan
Studentlitteratur, Organisation och ledarskap
192 sid, 3 uppl, 2017, Pris: 454 SEK exkl. moms   

BRÅ Att förebygga och hantera påverkansförsök — En handbok
BRÅ, Kriminologi, Offentlig rätt, Organisation och ledarskap
132 sid, 2017, Pris: 195 SEK exkl. moms   

Medarbetarskap — Så får du dina medarbetare att ta initiativ och känna ansvar
Velten Johan, Tengblad Stefan, Heggen Runar
Liber, Organisation och ledarskap
194 sid, 2017, Pris: 378 SEK exkl. moms   

Att kunna vara chef
Iseskog Tommy
Wolters Kluwer Sverige, Arbetsrätt, Organisation och ledarskap
192 sid, 7 uppl, 2017, Pris: 371 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | Nästa
Sida 1 av 12

  © 2017 Jure AB