Organisation och ledarskap
  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | Nästa
Sida 5 av 12

Leadership in Organizations Global
Yukl Gary
Pearson Education, Organisation och ledarskap
524 sid, 8 uppl, 2012, Pris: 745 SEK exkl. moms   

Boken om personalekonomi
Catasús Bino, Högberg Olle, Johrén Anders
Liber, Ekonomi, Organisation och ledarskap
200 sid, 2012, Pris: 315 SEK exkl. moms   

Essentials of Organizational Behavior
Robbins Stephen
Prentice Hall, Ekonomi, Organisation och ledarskap
334 sid, 12 uppl, 2012, Pris: 552 SEK exkl. moms   

Hot och våld i arbetslivet — Minska de negativa konsekvenserna
Larsson Olov, Lindgren Mikael
Studentlitteratur, Arbetsrätt, Kriminologi, Organisation och ledarskap
252 sid, 2012, Pris: 393 SEK exkl. moms   

Kunskapsöverföring och Knowledge Management
Jonsson Anna
Liber, Organisation och ledarskap
Inbunden, 252 sid, 2012, Pris: 406 SEK exkl. moms   

Företagaren — Sanningens minuter...
Söderbom Arne, Leijon Svante
SNS, Organisation och ledarskap
135 sid, 2012, Pris: 263 SEK exkl. moms   

Hur vet vi vad som ska kontrolleras? — Riskanalys i kommunal och landstingskommunal verksamhet
Svensson Roland
Iustus, Ekonomi, Offentlig rätt, Organisation och ledarskap
142 sid, 2012, Pris: 244 SEK exkl. moms   

Strategisk offentlig upphandling
Braic David, Josephson Magnus, Stavenow Christoffer, Wenström Eva
Jure, Organisation och ledarskap, Marknadsrätt, Offentlig rätt
134 sid, 2012, Pris: 280 SEK exkl. moms   

Handbok i samverkan och partnering
Fernström Gösta
Fernia Consulting AB, Organisation och ledarskap
140 sid, 2012  SLUT på förlag

Förhandlingsbart — Metodbok i förhandlingsteknik
Lempereur Alain, Wetter Carl, Colson Aurélien
Liber, Organisation och ledarskap
277 sid, 2012, Pris: 386 SEK exkl. moms   

Mångfald i praktiken — handbok för verksamhetsstyrning
Fägerlind Gabriella
Liber, Organisation och ledarskap
206 sid, 2 uppl, 2012, Pris: 301 SEK exkl. moms   

Workshops och arbetsmöten — Verktygslåda för meningsfulla möten
Forsberg Krister
Liber, Organisation och ledarskap
164 sid, 2 uppl, 2012, Pris: 334 SEK exkl. moms   

Samtal på jobbet — medarbetarsamtal, utvecklingssamtal och andra viktiga samtal
Ljungström Kerstin
Liber, Organisation och ledarskap
Inbunden, 100 sid, 3 uppl, 2012, Pris: 314 SEK exkl. moms   

Lean och systemsyn i stat och kommun — förutsättning, hinder och möljligheter
Fritzes, Organisation och ledarskap
115 sid, 2012, Pris: 235 SEK exkl. moms   

Att kunna vara chef
Iseskog Tommy
Norstedts Juridik, Arbetsrätt, Organisation och ledarskap
179 sid, 6 uppl, 2012, Pris: 255 SEK exkl. moms   

Organisering
Strannegård Lars
Liber, Organisation och ledarskap
119 sid, 2011, Pris: 225 SEK exkl. moms   

Professionell utveckling och handledning — ett yrkesövergripande perspektiv
Killén Kari
Studentlitteratur, Organisation och ledarskap
271 sid, 2011, Pris: 378 SEK exkl. moms   

Ledarskap i organisationer
Yukl Gary, Kaulio Matti
Pearson Education, Organisation och ledarskap
678 sid, 2011, Pris: 749 SEK exkl. moms   

Krishantering i arbetslivet — nya perspektiv
Brolin Magnus, Calleberg Per, Westrell Mikael
Studentlitteratur, Organisation och ledarskap, Arbetsrätt
266 sid, 2011, Pris: 464 SEK exkl. moms   

Bättre styrelsearbete — i offentligt ägda bolag
Andersson Lars-Henrik, Dansell Roland, Hubendick Stina, Sen Satish
Kommentus, Associationsrätt och värdepappersrätt, Ekonomi, Organisation och ledarskap
235 sid, 2011  SLUT på förlag

Great by Choice — hur några företag blomstrar trots osäkerhet, kaos och (o)tur
Collins Jim , Hansen Morten T
Bookhouse Publishing, Organisation och ledarskap
Inbunden, 289 sid, 2011, Pris: 298 SEK exkl. moms   

Generationsanpassat ledarskap — Från Pearl Harbor till Pearl Jam
Jonkman Linus
TUK, Organisation och ledarskap
243 sid, 2011, Pris: 267 SEK exkl. moms   

Möteskommunikation — Ett nytt sätt att nå affärsmålen
Wildhuss Rikard, Segerfeldt C-H
Liber, Organisation och ledarskap
Inbunden, 119 sid, 2011, Pris: 334 SEK exkl. moms   

Chefsarbetets etik
Brytting Tomas
SNS, Organisation och ledarskap
251 sid, 2011, Pris: 279 SEK exkl. moms   

Sätt fart på arbetsmötet — en handbok i facilitering
Eliasson Maria
Koala Corporate Publishing, Organisation och ledarskap
155 sid, 3 uppl, 2011, Pris: 232 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | Nästa
Sida 5 av 12

  © 2017 Jure AB