Värdeskapande HR-ledning
– Så utvecklar du mänskliga resurser utifrån verksamhetens behov
   
 
Författare:Schödt Ann C
Titel:Värdeskapande HR-ledning – Så utvecklar du mänskliga resurser utifrån verksamhetens behov
Utgivningsår:2012
Omfång:280 sid.
Förlag:Liber
ISBN:9789147096923
Ämnesord:Organisation och ledarskap

Pris: 415 SEK exkl. moms
Många verksamheter ger i dag uttryck för att medarbetarna är deras viktigaste tillgång – men använder företag och organisationer verkligen denna resurs på ett optimalt sätt? För att lyckas krävs en skicklig HR-ledning. Ju bättre HR-ledning en verksamhet har, desto bättre är förutsättningarna för att skapa resultat genom de mänskliga resurserna – det så kallade humankapitalet.

Det här är en praktiskt orienterad bok om personalarbetet, själva HR-hantverket. Den tar sin utgångspunkt i verksamhetens behov, oavsett om det är affärsdrivet näringsliv eller offentlig sektor, och hur HR på mest effektiva sätt kan leverera det som ledningen och organisationen behöver.

Framtidens HR-arbete måste vara behovsanpassat, verksamhetsdrivet och värdeskapande.

Boken vänder sig till:

• HR-ledare som har ensamt HR-ansvar eller som leder företagets HR-funktion

• Blivande HR-ledare och HR-ansvariga

• VD och chefer för företag som har för avsikt att etablera, uppgradera eller omorganisera HR-funktionen

• Externa HR-konsulter som arbetar med företag som inte har en egen HR-funktion.
 
  © 2017 Jure AB