Organisation och ledarskap
  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | Nästa
Sida 8 av 12

Handbook of Risk and Crisis Communication
Heath Robert L., O'Hair H. Dan
Routledge, Organisation och ledarskap
683 sid, 2009, Pris: 785 SEK exkl. moms   

The Economcs of Innovation — An Introduction
Swann G.M.Peter
Edward Elgar, Ekonomi, Organisation och ledarskap
301 sid, 2009, Pris: 308 SEK exkl. moms   

FAR Hållbar affärsutveckling
FAR SRS Förlag, Organisation och ledarskap, Ekonomi
200 sid, 2009, Pris: 547 SEK exkl. moms   

Sprid pyramiderna! — Nytt ledarskap för en ny värld
Sandgren Jan
Liber, Organisation och ledarskap, Ekonomi
Inbunden, 163 sid, 2009  SLUT på förlag

Kolindkuren — från byråkrati till utveckling
Kolind Lars
Studentlitteratur, Organisation och ledarskap
247 sid, 2009, Pris: 490 SEK exkl. moms   

Möteskokboken II — Metoder för att skapa effektiva möten
Mattsson Erik, Jöborn Anna
Ordrum, Organisation och ledarskap, Ekonomi
155 sid, 2009, Pris: 621 SEK exkl. moms   

Möteskokboken I — Grunderna för att skapa effektiva möten
Mattsson Erik, Jöborn Anna
Ordrum, Organisation och ledarskap, Ekonomi
112 sid, 2009, Pris: 388 SEK exkl. moms   

Samverkan i kommuner och landsting — en kunskapsöversikt
Anell Anders, Mattisson Ola
Studentlitteratur, Organisation och ledarskap
142 sid, 2009, Pris: 339 SEK exkl. moms   

Sustainable Employer Branding — Guidelines, Worktools and Best Practices
Parment Anders, Dyhre Anna
Liber, Organisation och ledarskap
173 sid, 2009, Pris: 485 SEK exkl. moms   

SOU 2009:51 Avskaffande av filmcensuren för vuxna, men förstärkt skydd för barn och unga mot skadlig mediepåverkan
Fritzes, Organisation och ledarskap, Marknadsrätt
268 sid, 2009, Pris: 290 SEK exkl. moms   

Säkert - Roande — För alla som vill veta mer om säkerhet, juridik och praktik
Svensson Tommy
M I J Media, Allmänna verk och samlingsverk, IT-rätt, Organisation och ledarskap
80 sid, 2009, Pris: 221 SEK exkl. moms   

Svåra lägen (LJUDBOK) — tuffa samtal
Galfvensjö Annica
Jure, Organisation och ledarskap
2009  SLUT på förlag

Kreativitet i tid och rum — processer, personer och platser
Törnqvist Gunnar
SNS, Organisation och ledarskap, Ekonomi, Övrigt
Inbunden, 221 sid, 2009, Pris: 209 SEK exkl. moms   

Arbetsorganisation i praktiken — En kritisk introduktion till arbetsorganisationsteori
Börnfelt P-O
SNS, Organisation och ledarskap
156 sid, 2009, Pris: 279 SEK exkl. moms   

Organizational Behavior
McShane Steven L., von Glinow Mary Ann
McGraw Hill, Organisation och ledarskap, Ekonomi
653 sid, 4 uppl, 2009, Pris: 584 SEK exkl. moms   

Generation Y — framtidens konsumenter och medarbetare gör entré
Parment Anders
Liber, Organisation och ledarskap, Marknadsföring
259 sid, 2009, Pris: 356 SEK exkl. moms   

SIM — Speed intuition management
Lundén Björn
Björn Lundén Information, Organisation och ledarskap
112 sid, 3 uppl, 2009, Pris: 296 SEK exkl. moms   

Affärsplattformen — Entreprenören och företagets första år
Klofsten Magnus
SNS, Ekonomi, Organisation och ledarskap
119 sid, 3 uppl, 2009, Pris: 240 SEK exkl. moms   

Effektivt projektarbete
Wisén Jan, Lindblom Börje
Norstedts Juridik, Organisation och ledarskap
Inbunden, 331 sid, 8 uppl, 2009, Pris: 245 SEK exkl. moms   

Managementsamhället — Trender och ideér på 2000-talet
Rovik Kjell Arne, Andersson Sten
Liber, Organisation och ledarskap
348 sid, 2008, Pris: 462 SEK exkl. moms   

Förändringsarbete i organisationer — Om att utveckla företagskulturer
Alvesson Mats, Sveningsson Stefan
Liber, Organisation och ledarskap
256 sid, 2008, Pris: 420 SEK exkl. moms   

Planerad kommunikation — Strategiskt ledningsstöd i företag och organisation
Erikson Peter
Liber, Organisation och ledarskap
Inbunden, 296 sid, 6 uppl, 2008, Pris: 356 SEK exkl. moms   

Lean Administration — Konsten att införa och praktisera Lean i administrativa stödprocesser
Larsson Linus
Liber, Organisation och ledarskap
Inbunden, 168 sid, 2008, Pris: 353 SEK exkl. moms   

501 Ideas for your compliance and ethics program — Lessons from 30 years of practice
Murphy Joseph E.
Society of corporate compliance and ethics, Organisation och ledarskap, Övrigt
Inbunden, 112 sid, 2008, Pris: 894 SEK exkl. moms   

Introduktion till NLP — konsten att förstå och påverka människor
O´Connor Joseph, Seymour John
Brain Books, Organisation och ledarskap, Övrigt
298 sid, 2 uppl, 2008, Pris: 338 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | Nästa
Sida 8 av 12

  © 2017 Jure AB