Organisation och ledarskap
  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | Nästa
Sida 4 av 12

Arbetsrätt
Andersson Anderz, Edström Örjan, Zanderin Lars
Liber, Arbetsrätt, Organisation och ledarskap
210 sid, 6 uppl, 2013, Pris: 379 SEK exkl. moms   

Lean med hjärta och kreativitet — om autentiskt ledarskap och kommunikation
Runebjörk Isabel, Wendleby Monika
Ekerlids, Organisation och ledarskap
295 sid, 2013, Pris: 354 SEK exkl. moms   

Presentationsteknik — Om konsten att tala, engagera och övertyga
Lundén Björn
Björn Lundén Information, Organisation och ledarskap
126 sid, 6 uppl, 2013, Pris: 296 SEK exkl. moms   

Samhall — Att bli normal i en onormal organisation
Holmqvist Mikael
Studentlitteratur, Organisation och ledarskap
439 sid, 2 uppl, 2013, Pris: 269 SEK exkl. moms   

Projektarbete i företag — en praktisk handbok
Gustavsson Anna
Björn Lundén Information, Organisation och ledarskap, Ekonomi
131 sid, 2013, Pris: 300 SEK exkl. moms   

Samhällsarbete — strategier för socialt arbete
Wahlberg Stefan
Norstedts Juridik, Offentlig rätt, Organisation och ledarskap, Ekonomi
378 sid, 2 uppl, 2013, Pris: 553 SEK exkl. moms   

Organisation och ansvar — om hur organisatoriska processer hindrar ansvarstagande
Jensen Tommy, Sandström Johan
Liber, Organisation och ledarskap, Övrigt
146 sid, 2012, Pris: 316 SEK exkl. moms   

Organizational Change — Perspectives on Theory and Practice
Myers Piers, Hulks Sally, Wiggins Liz
Oxford University Press, Organisation och ledarskap
365 sid, 2012, Pris: 528 SEK exkl. moms   

The Advantage — Why Organizational Health Trumps Everything Else in Business
Lencioni Patrick M
Wiley, Organisation och ledarskap
Inbunden, 216 sid, 2012, Pris: 258 SEK exkl. moms   

Coaching — vad, varför, hur
Gjerde Susann
Studentlitteratur, Organisation och ledarskap
378 sid, 2 uppl, 2012, Pris: 496 SEK exkl. moms   

Kreativa metoder — för grupputveckling och handledning
Byréus Katrin
Liber, Organisation och ledarskap
232 sid, 2012, Pris: 347 SEK exkl. moms   

Värdeskapande HR-ledning — Så utvecklar du mänskliga resurser utifrån verksamhetens behov
Schödt Ann C
Liber, Organisation och ledarskap
280 sid, 2012, Pris: 402 SEK exkl. moms   

Vinnande Mål — En högpresterande organisation genom effektiv målstyrning
Mattsson Lars G
Excedo Publishing House, Organisation och ledarskap
Inbunden, 476 sid, 2012, Pris: 581 SEK exkl. moms   

Ledarskap under stress
Larsson Gerry
Liber, Organisation och ledarskap
224 sid, 2 uppl, 2012, Pris: 365 SEK exkl. moms   

En värdefull ledare — framtidens ledarskap växer genom värderingar
Hultman Mia
Identitetsakademin, Organisation och ledarskap
178 sid, 2012, Pris: 246 SEK exkl. moms   

Gruppsykologi — Om grupper, organisationer och ledarskap
Svedberg Lars
Studentlitteratur, Organisation och ledarskap
359 sid, 5 uppl, 2012, Pris: 431 SEK exkl. moms   

Projektledning
Tonnquist Bo
Sanoma Utbildning, Organisation och ledarskap
520 sid, 5 uppl, 2012  SLUT på förlag

Presentationsteknik — En handbok i framgång
Hedin Anders
Studentlitteratur, Organisation och ledarskap, Övrigt
88 sid, 2 uppl, 2012, Pris: 189 SEK exkl. moms   

Psykosocial miljö och stress
Theorell Töres
Studentlitteratur, Organisation och ledarskap
307 sid, 2 uppl, 2012, Pris: 559 SEK exkl. moms   

Talent management i praktiken — attrahera, utveckla och behåll rätt medarbetare
Wikström Charlotta, Martin Henrik
Ekerlids, Organisation och ledarskap
176 sid, 2012, Pris: 363 SEK exkl. moms   

Medarbetarsamtal — Varför sitter vi här egentligen? Handbok för chefer
Frick Georg, Norberg Sofia
Liber, Organisation och ledarskap
112 sid, 2012, Pris: 338 SEK exkl. moms   

Chef med känsla och förnuft — Om professionalism och etik i ledarskapet
Sandahl Christer, Falkenström Erica, von Knorring Mia
Natur och Kultur, Organisation och ledarskap
Inbunden, 215 sid, 2012, Pris: 270 SEK exkl. moms   

Vem i hela världen kan man lita på? — Förtroende i teori och praktik
Reuter Marta, Wijkström Filip , Kristensson Uggla Bengt
Studentlitteratur, Organisation och ledarskap
228 sid, 2012, Pris: 331 SEK exkl. moms   

Ledningsdilemman — paradoxens roll i det strategiska ledarskapet
Storey John, Salaman Graeme
Studentlitteratur, Organisation och ledarskap
284 sid, 2012, Pris: 472 SEK exkl. moms   

Språket i sociala medier
Herbert Ingrid, Englund Hjalmarsson Helena
Prodicta, Lexikon ordböcker och språkvetenskap, Marknadsföring, Organisation och ledarskap
102 sid, 2012, Pris: 278 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | Nästa
Sida 4 av 12

  © 2017 Jure AB