Sex steg till en lönsam företagskultur
– en praktisk handbok
   
 
Författare:König Sofie , Martin Henrik
Titel:Sex steg till en lönsam företagskultur – en praktisk handbok
Utgivningsår:2015
Omfång:96 sid.
Förlag:Ekerlids
ISBN:9789187391927
Ämnesord:Organisation och ledarskap

Pris: 231 SEK exkl. moms
Alla organisationer har någon form av kultur, mer eller mindre medveten och mer eller mindre värdeskapande. Det som särskiljer de framgångsrika kulturerna, det vill säga de organisationer som präglas av motiverade och högpresterande medarbetare, nöjda och lojala kunder, är tydlighet.

Det handlar om tydlighet kring varför företaget finns till, vilka värderingar som styr och leder till framgång och vart företaget är på väg. Rätt hanterat utgör företagskulturen ett effektivt styrmedel för verksamheten där medarbetarna förstår vilka beteenden det är som premieras och hur de på bästa sätt ska agera i enlighet med visionen och affärsmålen.
I boken får du praktiska råd och tips på hur man utvecklar en lönsam företagskultur. Du får verktyg för hur du tar fram en vision, utvecklar själva värdegrunden, arbetar med värderingsstyrt ledar- och medarbetarskap och införlivar värdeorden i företagets alla processer. Boken hjälper dig att ställa de rätta frågorna, och innehåller konkreta exempel på företag som framgångsrikt jobbat med sin företagskultur.
 
  © 2017 Jure AB