Organisation och ledarskap
  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | Nästa
Sida 10 av 12

Personlig effektivitet — Höj effektiviteten och minska stressen
Rosell Lennart, Lundén Björn
Björn Lundén Information, Organisation och ledarskap
105 sid, 3 uppl, 2006, Pris: 296 SEK exkl. moms   

Ledande ledare — Organisationskultur, förändring och konsten attt utveckla en ledningsgrupp
Clemedson Lars Johan
Natur och Kultur, Organisation och ledarskap
Inbunden, 254 sid, 2006, Pris: 345 SEK exkl. moms   

Business Development for Lawyers — Strategies for Getting and Keeping Clients
Schmidt Sally J.
Alm Publishing, Ekonomi, Organisation och ledarskap, Övrigt
306 sid, 2006, Pris: 634 SEK exkl. moms   

Strävan efter transparens — Granskning, styrning och organisering i sjukvårdens nätverk
Levay Charlotta, Waks Caroline
SNS, Organisation och ledarskap
244 sid, 2006, Pris: 294 SEK exkl. moms   

Rekrytering
Galfvensjö Annica
Jure, Organisation och ledarskap
143 sid, 2006, Pris: 286 SEK exkl. moms   

Strategisk affärspartner - en viktig uppgift för alla som arbetar med HR — Hur man skapar överensstämmelse mellan medarbetarstrategier och affärsmål
Gaines Robinson Dana, Robinson James C.
Thomson Fakta, Organisation och ledarskap
Inbunden, 295 sid, 2006, Pris: 539 SEK exkl. moms   

Pedagogiska grunder 2006
Lindholm Mikael
Försvarsmakten, Organisation och ledarskap, Offentlig rätt
497 sid, 2006  SLUT på förlag

Headhunting — guide till kvalificerad rekrytering
Zackrisson Linus
Thomson Fakta, Organisation och ledarskap
151 sid, 2006  SLUT på förlag

Gröna inköp — Handbok i miljöprofilering av företag och organisationer
Karlström Ulf
Norstedts Juridik, Miljörätt, Organisation och ledarskap
330 sid, 2006, Pris: 456 SEK exkl. moms   

Projektledning och projektkompetens — Perspektiv på konkurrenskraft
Söderlund Jonas
Liber, Organisation och ledarskap
351 sid, 2005, Pris: 465 SEK exkl. moms   

Organisationsteori för offentlig sektor
Christensen Tom, Lægreid Per, Roness Paul G., Røvik Kjell Arne
Liber, Organisation och ledarskap
240 sid, 2005, Pris: 418 SEK exkl. moms   

OECD Oslo Manual — Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data
OECD, Ekonomi, Organisation och ledarskap
163 sid, 3 uppl, 2005, Pris: 225 SEK exkl. moms   

Samspel i grupp
Nilsson Björn
Studentlitteratur, Organisation och ledarskap, Övrigt
184 sid, 2005, Pris: 296 SEK exkl. moms   

Familjeföretaget — Så fungerar det, så kan det utvecklas
Johansson Sven-Erik
Liber, Ekonomi, Organisation och ledarskap
Inbunden, 192 sid, 2005, Pris: 354 SEK exkl. moms   

Corporate Governance och Hållbar Affärsutveckling
Larsson Lars-Olle
Ekerlids, Organisation och ledarskap, Associationsrätt och värdepappersrätt
Inbunden, 292 sid, 2005, Pris: 309 SEK exkl. moms   

Affärsplanering — En handbok för nya tillväxtföretag
Ekerlids, Ekonomi, Organisation och ledarskap
289 sid, 5 uppl, 2005, Pris: 224 SEK exkl. moms   

Företagsetik
Brytting Tomas
Liber, Organisation och ledarskap
256 sid, 2 uppl, 2005, Pris: 409 SEK exkl. moms   

Sjukhus som bolag — Om legitimitet och identitet
Lindkvist Lars, Aidemark Lars-Göran
SNS, Ekonomi, Organisation och ledarskap
246 sid, 2005  SLUT på förlag

Handbok för mindre projekt
Eriksson Mikael, Lilliesköld Joakim
Liber, Organisation och ledarskap
88 sid, 2005, Pris: 135 SEK exkl. moms   

Kommunikation & organisation
Heide Mats, Johansson Catrin, Simonsson Charlotte
Liber, Organisation och ledarskap
208 sid, 2005, Pris: 395 SEK exkl. moms   

Att leda platta organisationer — utan att själv bli tillplattad - En praktisk arbetsmodell
Ekstedt Else, Jönsson Greger
Norstedts Juridik, Organisation och ledarskap
139 sid, 3 uppl, 2005  SLUT på förlag

Trippelhelix - den nya innovationsmodellen — Högskola, näringsliv och myndigheter i samverkan
Etzkowitz Henry
SNS, Organisation och ledarskap
211 sid, 2005, Pris: 255 SEK exkl. moms   

Rekrytera rätt — Intervjuteknik och urval
Hallén Nils
Liber, Organisation och ledarskap
Inbunden, 64 sid, 2005, Pris: 190 SEK exkl. moms   

Perspektiv på HRM — nya organisationsformer nya utmaningar
Söderlund Jonas, Bredin Karin
Liber, Organisation och ledarskap
Inbunden, 219 sid, 2005, Pris: 329 SEK exkl. moms   

Snack eller verkstad — verktygslåda för kreativa möten
Almgren Mari, Österling Kari
Thomson Fakta, Organisation och ledarskap
110 sid, 2005  SLUT på förlag

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | Nästa
Sida 10 av 12

  © 2017 Jure AB