Projektledning och projektkompetens
– Perspektiv på konkurrenskraft
   
 
Författare:Söderlund Jonas
Titel:Projektledning och projektkompetens – Perspektiv på konkurrenskraft
Utgivningsår:2005
Omfång:351 sid.
Förlag:Liber
ISBN:9789147073665
Ämnesord:Organisation och ledarskap

Pris: 465 SEK exkl. moms
Många företag vill arbeta mer projektorienterat. Här är en introduktion till projektledning, som också beskriver ämnesområdets historiska utveckling och senare tids forskning. I boken presenteras dessutom ett kompetensperspektiv på projektens roll i företags utveckling och organisation. Framförallt diskuteras projektorganisering, projektledarskap och projektteams som centrala beståndsdelar i ett företags projektkompetens.

Boken är indelad i fyra block:

- Grundläggande begrepp och analysapparat

- Historisk och teoretisk översikt

- Projektkompetens

- Projektkompetensens utveckling och framtid
 
  © 2017 Jure AB