Organisation och ledarskap
  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | Nästa
Sida 12 av 12

Kvalitet — En praktisk handbok
Persson Gerhard
SIS Förlag, Övrigt, Organisation och ledarskap
330 sid, 2002  SLUT på förlag

Affärsutveckling genom varumärket — Brand Extension
Uggla Henrik
Liber, Organisation och ledarskap
Inbunden, 199 sid, 2002, Pris: 448 SEK exkl. moms   

Att lyckas som förändringsledare — Processmetodikens grunder
Sandström Björn
Industrilitteratur, Organisation och ledarskap
176 sid, 2 uppl, 2002  SLUT på förlag

Konsten att leda sig själv
Ljung Arne
Prevent, Organisation och ledarskap
Inbunden, 82 sid, 2002, Pris: 278 SEK exkl. moms   

Etik & Etikett — Ett sätt att uppträda i affärsvärlden
Lewenhaupt Gustaf
Ekerlids, Organisation och ledarskap, Övrigt
Inbunden, 179 sid, 2002, Pris: 287 SEK exkl. moms   

Rekrytering av koncernstyrelser — Nomineringsförfaranden och styrelsesammansättning med fokus på kvinnors ställning och möjligheter
Sjöstrand Sven-Erik, Petrelius Pernilla
EFI & SNS Förlag, Organisation och ledarskap
95 sid, 2002  SLUT på förlag

Kommunikation, makt och organisation — Kritiska tolkningar av ett informationsmöte i ett företag
Alvesson Mats
Norstedts Juridik, Övrigt, Organisation och ledarskap
152 sid, 2 uppl, 2002, Pris: 289 SEK exkl. moms   

Organisering av projekt — Från ett mekaniskt till ett organiskt perspektiv
Marmgren Lars, Ragnarsson Mats
Thomson Fakta, Organisation och ledarskap
Inbunden, 176 sid, 2001  SLUT på förlag

Ledarskap & företagande — Speed intuition management
Lundén Björn
Björn Lundén Information, Organisation och ledarskap
121 sid, 2001, Pris: 235 SEK exkl. moms   

Handbok i konflikthantering
Ekstam Kjell
Liber Ekonomi, Organisation och ledarskap
Inbunden, 214 sid, 2000, Pris: 393 SEK exkl. moms   

Balanserat styrkort
BDO Revision, Ekonomi, Organisation och ledarskap
42 sid, 2000  SLUT på förlag

Ledning av kunskapsföretag — En studie av ett datakonsultföretag
Alvesson Mats
Norstedts Juridik, Organisation och ledarskap
312 sid, 3 uppl, 2000  SLUT på förlag

Rationell affärsutveckling — handbok för entreprenörer och företagsledare
Berhin Pierre, Kihlstedt Per Erik
Industrilitteratur, Organisation och ledarskap, Ekonomi
285 sid, 2000, Pris: 515 SEK exkl. moms   

Rätt lön på rätt sätt — Metod för bedömning av kvalifikationer vid individuell lönesättning
Andersson Eva R, Harriman Anita
Arbetslivsinstitutet, Arbetsrätt, Organisation och ledarskap
Inbunden, 103 sid, 1999  SLUT på förlag

Samtal som utvecklar — En handbok för chefer och medarbetare. Om viljan att förstå och göra sig förstådd
Ronthy-Östberg Marika, Rosendahl Suzanne
Liber Ekonomi, Övrigt, Organisation och ledarskap
Inbunden, 157 sid, 3 uppl, 1999, Pris: 385 SEK exkl. moms   

Vardagsbegrepp i socialt arbete — Ideologi, teori och praktik
Denvall Verner, Jacobson Tord
Norstedts Juridik, Offentlig rätt, Organisation och ledarskap, Ekonomi
304 sid, 1998, Pris: 151 SEK exkl. moms   

Information Technology for Knowledge Management
Borghoff Uwe M., Pareschi Remo
Springer, Organisation och ledarskap
Inbunden, 232 sid, 1998, Pris: 449 SEK exkl. moms   

Organizations in the Age of Information
Kallinikos Jannis
Academia Adacta, Organisation och ledarskap, Marknadsföring
117 sid, 1996, Pris: 139 SEK exkl. moms   

Den svårfångade organisationen — Texter om medvetna och omedvetna skeenden
Boëthius Siv Boalt, Jern Stefan
Natur och Kultur, Organisation och ledarskap
Inbunden, 384 sid, 1996  SLUT på förlag

IT som strategisk resurs — Företagsekonomiska perspektiv och ledningens ansvar
Falk Thomas, Olve Nils-Göran
Liber Ekonomi, Organisation och ledarskap
Inbunden, 237 sid, 1996, Pris: 302 SEK exkl. moms   

Organizational Learning II — Theory, Method, and Practice
Argyris Chris, A. Schon David
Prentice Hall, Organisation och ledarskap
Inbunden, 305 sid, 2 uppl, 1995, Pris: 909 SEK exkl. moms   

Tester — Hjälpmedel vid rekrytering, projektarbete, outplacement och utvecklingssamtal
Littorin Patrick
Ekerlids, Organisation och ledarskap
Inbunden, 154 sid, 1994, Pris: 227 SEK exkl. moms   

Ledaren inom dig — Hur du skapar goda relationer, kan påverka din omgivning, lär dig leva med förändringar
Carnegie Dale, Levine Stuart R., Crom Michael A.
Natur och Kultur, Organisation och ledarskap
Inbunden, 225 sid, 1993  SLUT på förlag

VD och verkligheten — En handbok för VD, styrelse och aktieägare
Dahlgren Bo
Norstedts Juridik, Associationsrätt och värdepappersrätt, Organisation och ledarskap
Inbunden, 504 sid, 1992  SLUT på förlag

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | Nästa
Sida 12 av 12

  © 2017 Jure AB