Kommunikation, makt och organisation
– Kritiska tolkningar av ett informationsmöte i ett företag
   
 
Författare:Alvesson Mats
Titel:Kommunikation, makt och organisation – Kritiska tolkningar av ett informationsmöte i ett företag
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2002
Omfång:152 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9139105210
Ämnesord:Övrigt , Organisation och ledarskap

Pris: 289 SEK exkl. moms
Hur kommer makten till uttryck i företag och organisationer? Makt är till stor del en fråga om att påverka identiteter och föreställningar, menar några av samhällsvetenskapens mest framstående tänkare - Jürgen Habermas och Michel Foucault. Här visas hur deras idéer kan användas för att förstå konkreta ledarskaps- och organisationsstrukturer. Därutöver diskuteras begreppet organisationskultur. Här visas också hur vi kan använda observationer och närläsningar för att förstå organisationsstrukturer. Denna andra upplaga är kraftigt utökad. Foucaults och Habermas teorier ges ökat utrymme. Dessutom diskuteras metodfrågor.
 
  © 2017 Jure AB