Rekrytering av koncernstyrelser
– Nomineringsförfaranden och styrelsesammansättning med fokus på kvinnors ställning och möjligheter
   
 
Författare:Sjöstrand Sven-Erik , Petrelius Pernilla
Titel:Rekrytering av koncernstyrelser – Nomineringsförfaranden och styrelsesammansättning med fokus på kvinnors ställning och möjligheter
Utgivningsår:2002
Omfång:95 sid.
Förlag:EFI & SNS Förlag
ISBN:9171508899
Ämnesord:Organisation och ledarskap

SLUT på förlag
Här undersöks hur rekryteringen av styrelseledamöter går till i stora svenska bolag. Boken bygger främst på en nyligen slutförd empirisk studie av rekrytering av styrelseledamöter, som bland annat omfattar trettio längre intervjuer och nästan lika många korta uppföljningsintervjuer med styrelse, ordföranden, ledamöter i nomineringskommittéer, ägarrepresentanter, verkställande direktörer, styrelseledamöter och rekryteringskonsulter.

Se även Kvinnor i koncernstyrelser.
 
  © 2017 Jure AB