Organisering av projekt
– Från ett mekaniskt till ett organiskt perspektiv
   
 
Författare:Marmgren Lars , Ragnarsson Mats
Titel:Organisering av projekt – Från ett mekaniskt till ett organiskt perspektiv
Utgivningsår:2001
Omfång:176 sid.
Förlag:Thomson Fakta
ISBN:9176102165
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Organisation och ledarskap

SLUT på förlag
Det traditionella sättet att leda projekt genom planering, styrning och kontroll passar allt sämre med de krav på flexibilitet och kreativitet som finns i dagens organisationer. Våra försök att planera och kontrollera blir inte bara otillräckliga, de leder oss ofta in på fel spår. Slutsatsen är att det är dags för en vitalisering av projektet som organisations- och arbetsform.

Förutom egna erfarenheter har författarna inspirerats av forskning inom projektområdet samt teorierna om kaos och komplexitet.

Ur innehållet:
- Weber, Rambo, Gaia – Tre olika sätt att leda projekt
- Hårda och mjuka processer
- Hantering av osäkerheter ”Osäkerhetskartan”
- Snabba och sega system
- Samverkan och kommunikation
- Självorganisering i projekt
 
  © 2017 Jure AB