Att lyckas som förändringsledare
– Processmetodikens grunder
   
 
Författare:Sandström Björn
Titel:Att lyckas som förändringsledare – Processmetodikens grunder
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2002
Omfång:176 sid.
Förlag:Industrilitteratur
ISBN:9175486512
Ämnesord:Organisation och ledarskap

SLUT på förlag
Att lyckas som förändringsledare riktar sig till ledare i företag och organisationer. Boken behandlar de mest centrala överlevnadsvillkoren, nämligen hur man som ledare kan och bör påverka och anpassa organisationen till en föränderlig och livaktig omvärld.

Att leda förändringsprocesser innebär att förändra i takt med omvärlden – och helst ligga steget före. Men processen måste också föras ut i organisationens alla delar och där ta sig uttryck i ständiga förbättringar på individ- och gruppnivå. Delegering, decentralisering, delaktighet, anpassning och personkemi är några nyckelord. I bokens åtta kapitel behandlas bl.a. följande:
- Varför behövs förändringsprocesser? Vilken färdriktning ska processen ha?
- Hur bryts förändringsmotståndet? Hur skapas engagemang, och vad krävs för att nå resultat?
- Tankeprocessen. Hur skapar man kreativitet, undviker gamla hjulspår och fattar logiska beslut?
- Hur skapar man lärande organisationer? Växelspelet internt och med omvärlden; Business Intelligence.
- Personligheter och beteenden. Hur sätter man samman arbetsgrupper? Vad betyder företags-kulturen vid fusioner?

Av processledaren krävs bl.a. insikt, mod och styrka. Insikt är det första kravet – och här är bokens teorier, checklistor och exempel till god hjälp. Med insikt är man en god bit på väg, och då kommer ofta förmågan i övrigt.
 
  © 2017 Jure AB