Organisation och ledarskap
  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | Nästa
Sida 6 av 12

Ledning av företag och förvaltningar — former, förutsättningar, förändring
Lind Rolf, Ivarsson Westerberg Anders
SNS, Organisation och ledarskap
382 sid, 4 uppl, 2011, Pris: 286 SEK exkl. moms   

Integrerad organisationslära
Bruzelius Lars H., Skärvad Per-Hugo
Studentlitteratur, Organisation och ledarskap
480 sid, 10 uppl, 2011, Pris: 610 SEK exkl. moms   

Att driva advokatverksamhet — (eller ... "Hur man driver advokater")
Person Dan
Jure, Organisation och ledarskap, Ekonomi, Processrätt
128 sid, 2011, Pris: 280 SEK exkl. moms   

Hållbar utveckling — från risk till värde
Hassel Lars G
Studentlitteratur, Ekonomi, Organisation och ledarskap
136 sid, 2011, Pris: 250 SEK exkl. moms   

Soloföretag — Handbok för dig som driver företag själv
Carlsson Pål
Björn Lundén Information, Organisation och ledarskap
133 sid, 2 uppl, 2011, Pris: 396 SEK exkl. moms   

PAOU — Personaladministration och organisationsutveckling
Granberg Otto
Natur och Kultur, Organisation och ledarskap
Inbunden, 820 sid, 8 uppl, 2011, Pris: 693 SEK exkl. moms   

Corporate Social Responsibility — The Corporate Governance of the 21st Century
Mullerat Ramon
Kluwer, Associationsrätt och värdepappersrätt, Organisation och ledarskap
Inbunden, 570 sid, 2 uppl, 2011, Pris: 2405 SEK exkl. moms   

Den professionella anställningsintervjun
Fellinger Åsa-Mia
Liber, Organisation och ledarskap, Arbetsrätt
Inbunden, 128 sid, 2010, Pris: 344 SEK exkl. moms   

Framgångsrikt förändringsarbete — om individ och organisation i förändring
Angelöw Bosse
Natur och Kultur, Organisation och ledarskap
207 sid, 2010, Pris: 263 SEK exkl. moms   

Lönesamtal och lönesättning — Exec.
Wahlström Tommy
Liber, Organisation och ledarskap, Ekonomi
63 sid, 2 uppl, 2010, Pris: 258 SEK exkl. moms   

Arbetsplatslärande — Att leda och organisera kompetensutveckling
Kock Henrik
Studentlitteratur, Organisation och ledarskap
208 sid, 2010, Pris: 282 SEK exkl. moms   

Inköp i förändring — Om organisation, roll och styrning
Kron Anders, Wallgren Mikael
Liber, Organisation och ledarskap
155 sid, 2010, Pris: 367 SEK exkl. moms   

The Smarter Legal Model — more from less
PLC, Organisation och ledarskap, Ekonomi, Associationsrätt och värdepappersrätt
157 sid, 2010, Pris: 2797 SEK exkl. moms   

The End of Lawyers? — Rethinking the Nature of Legal Services
Susskind Richard
Oxford University Press, Allmän rättslära, Organisation och ledarskap
303 sid, 2010, Pris: 220 SEK exkl. moms   

Kvalitativa intervjuer
Trost Jan
Studentlitteratur, Organisation och ledarskap
165 sid, 4 uppl, 2010, Pris: 247 SEK exkl. moms   

Cambridge Handbook of Strategy as Practice
Golsorkhi Damon, m. fl.
Cambridge University Press, Organisation och ledarskap
Inbunden, 348 sid, 2010, Pris: 923 SEK exkl. moms   

Bort från styrning och kontroll — omvärdering av Lean service
Seddon John
Studentlitteratur, Organisation och ledarskap
288 sid, 2010, Pris: 517 SEK exkl. moms   

Verkställande kvinnor — att köpa och driva företag
Mast-Weggeman Gabriella
Jure, Organisation och ledarskap, Ekonomi
Inbunden, 119 sid, 2010, Pris: 168 SEK exkl. moms   

OECD Measuring Innovation — A New Perspective
OECD, Ekonomi, Organisation och ledarskap
125 sid, 2010, Pris: 401 SEK exkl. moms   

The OECD Innovation Strategy — Getting a Head Start on Tomorrow
OECD, Ekonomi, Organisation och ledarskap
222 sid, 2010, Pris: 802 SEK exkl. moms   

Företagsekonomins frågor
Brunsson Nils
SNS, Ekonomi, Organisation och ledarskap
200 sid, 2010, Pris: 175 SEK exkl. moms   

Styrelsearbete i ägarledda företag
Andersson Lars-Henrik, Dansell Roland, Liljedahl Ove, Sen Satish
Bonniers, Organisation och ledarskap, Associationsrätt och värdepappersrätt, Ekonomi
206 sid, 2010, Pris: 439 SEK exkl. moms   

Projektaspekter — Kunskapsområden för ledning och styrning av projekt
Macheridis Nikos
Studentlitteratur, Organisation och ledarskap
313 sid, 3 uppl, 2009, Pris: 316 SEK exkl. moms   

Teaching for Understanding at University — Deep Approaches and Distinctive Ways of Thinking
Entwistle Noel
Palgrave, Organisation och ledarskap
203 sid, 2009, Pris: 370 SEK exkl. moms   

Lärande organisationer — vad och för vem?
Örtenblad Anders
Liber, Organisation och ledarskap
131 sid, 2009, Pris: 311 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | Nästa
Sida 6 av 12

  © 2017 Jure AB