Chef med känsla och förnuft
– Om professionalism och etik i ledarskapet
   
 
Författare:Sandahl Christer , Falkenström Erica , von Knorring Mia
Titel:Chef med känsla och förnuft – Om professionalism och etik i ledarskapet
Utgivningsår:2012
Omfång:215 sid.
Förlag:Natur och Kultur
ISBN:9789127119741
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Organisation och ledarskap

Pris: 270 SEK exkl. moms
Att vara chef är en känslomässig verksamhet, en verksamhet som ofta utspelar sig under hög yttre press och med chefen mitt på scenen. Det handlar inte bara om att vara strategisk, fatta beslut och hantera andras känslor – utan också om att hantera sina egna känslor. Chefskap innehåller många olika känslomässiga dilemman såsom synlighet, beroende och ensamhet.

Känslor är en central informationskälla i rollen som chef. Bedömningen av en situation behöver ske genom en sorts reflekterande vandring fram och tillbaka mellan känsla och förnuft. Känslor ger oss anledning att tänka en gång till och känslor bidrar med underlag så att vi kan bli kapabla att fatta omdömesgilla och kloka beslut. Då är det möjligt att vara chef på ett professionellt sätt och kunna värna etiska värden i arbetet som chef – utan känslor blir vi tanklösa.
 
  © 2017 Jure AB