Gruppsykologi
– Om grupper, organisationer och ledarskap
   
 
Författare:Svedberg Lars
Titel:Gruppsykologi – Om grupper, organisationer och ledarskap
Upplaga:5 uppl.
Utgivningsår:2012
Omfång:359 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144074887
Ämnesord:Organisation och ledarskap

Pris: 431 SEK exkl. moms
Grupper lever i människan och människan lever i grupper. Inom såväl offentliga som privata organisationer har vi i vår tid en stark (och ibland överoptimistisk) tro på ”gruppen” och dess möjligheter. Här ska viktiga beslut fattas och ett kvalificerat arbete utföras utifrån idén om den samlade kompetensens kraft och potential. För att detta ska vara möjligt räcker det inte med vackra ord och en god vilja.

I denna bok ges en systematisk genomgång av olika teoribildningar inom gruppsykologi och ledarskapsteori. Författaren flätar samman aktuell kunskap från psykologi, pedagogik, ledarskaps- och organisationsteori i en diskussion kring de möjligheter och dilemman som grupper, organisationer och deras ledare ställs inför. Den professionella och sociala kompetens som är nödvändig i moderna organisationer behandlas utförligt.
Denna femte upplaga har förutom en omfattande bearbetning och uppdatering även kompletterats med nyare material.
Boken vänder sig till alla som söker en nyanserad förståelse av gruppers dynamik, ledarskap och organisationsfrågor. Den skiljer sig från annan socialpsykologisk litteratur genom att den behandlar hur gruppers dynamik, organisationers struktur och kultur samt ledarskapets villkor och utövande är relaterade till varandra.
 
  © 2017 Jure AB