Age Management
– att sätta kompetens före ålder
   
 
Författare:Uggelberg Georg , Vallerius Stefan
Titel:Age Management – att sätta kompetens före ålder
Utgivningsår:2007
Omfång:189 sid.
Förlag:Thomson Fakta
ISBN:9789176102695
Ämnesord:Organisation och ledarskap

Pris: 338 SEK exkl. moms
Vi står på kanten till en ny tillvaro, de 65-åringar som behövde gå i pension förr behöver idag snarare ett fortsatt stimulerande arbetsliv och nya utmaningar. Detta sam­tidigt som den demografiska utvecklingen visar att den äldre arbetskraftens potential verkligen behövs på våra arbetsplatser.

Boken vill ge en tydlig bild av hur det nya begreppet Age Management kan ge fördelar för såväl enskilda individer som för företag och organisationer.

Läs om bland annat dessa spännande områden:
- Vad är Age Management?
- Varför är Age Management aktuellt just nu?
- Erfarenheter från såväl svenska som engelska företag och organisationer.
- Vilka trender påverkar Age Management?
- Riktlinjer och huvudstrategier, hur gör en arbetsgivare som vill börja tillämpa Age Management i praktiken?
- Det ideala företaget, hur fungerar det när det är som bäst?

Boken riktar sig till företagsledningar, personalavdelningar och fackliga företrädare som aktivt vill arbeta med dessa frågor för att utveckla företaget/organisationen. som för företag och organisationer.
 
  © 2017 Jure AB