Att leda chefer
   
 
Författare:Ekstedt Else
Titel:Att leda chefer
Utgivningsår:2008
Omfång:124 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139110118
Ämnesord:Organisation och ledarskap

Pris: 138 SEK exkl. moms
Att leda chefer belyser ett försummat perspektiv på ledarskap. Chefer saknar ofta det goda ledarskapet för egen del. Det får konsekvenser i form av hög omsättning på kompetenta ledare, ohälsa bland första linjens chefer och därmed minskad effektivitet. Boken syftar till att inspirera chefers chefer att utveckla sitt ledarskap och hjälpa frustrerade mellanchefer att hävda sina behov.

Syftet med boken är att stimulera högre chefer till ökat intresse för ledarskap samt att ge tips och redskap för utveckling av detsamma. Men chefer på alla nivåer i alla typer av organisationer har stor nytta av den här boken, då den handlar om kommunikation och relation mellan över- och underordnad personal.

 
  © 2017 Jure AB