Strategisk affärspartner - en viktig uppgift för alla som arbetar med HR
– Hur man skapar överensstämmelse mellan medarbetarstrategier och affärsmål
   
 
Författare:Gaines Robinson Dana , Robinson James C.
Titel:Strategisk affärspartner - en viktig uppgift för alla som arbetar med HR – Hur man skapar överensstämmelse mellan medarbetarstrategier och affärsmål
Utgivningsår:2006
Omfång:295 sid.
Förlag:Thomson Fakta
ISBN:9176102503
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Organisation och ledarskap

Pris: 539 SEK exkl. moms
Vad gör en strategisk affärspartner? Och hur blir en HR-medarbetare strategisk affärspartner?

James och Dana Robinson besvarar dessa frågor i denna bok som blivit en HR-klassiker i USA. De undersöker den strategiska affärspartnerns tre ansvarsområden och beskriver hur man:
- skapar strategiska, affärskopplade relationer med företagsledare
- reaktivt och proaktivt upptäcker strategiska möjligheter att bygga partnerskap kring med företagsledare
- skapar förädlingsvärde när man ”sitter vid bordet” tillsammans med företagsledare
- förvandlar en traditionell HR-avdelning till en avdelning som arbetar strategiskt

HR-avdelningen måste integreras mer i företagets affärsverksamhet, och några medarbetare i HR-gruppen måste ta på sig rollen som strategisk affärspartner (SAP). Här ger författarna vägledning åt dem som arbetar med HR, organisationsutveckling och kompetensutveckling och som har ambitionen att förvandla sig själva till effektiva strategiska affärspartner.

Denna praktiska handledning innehåller fallstudier, övningar, tips och verktyg som du kan använda för att bli en strategisk affärspartner i din organisation. Översättare till boken är Marianne Kristoffersson.
 
  © 2017 Jure AB