Organisation från grunden
   
 
Författare:Forssell Anders , Ivarson Westerberg Anders
Titel:Organisation från grunden
Utgivningsår:2007
Omfång:188 sid.
Förlag:Liber
ISBN:9789147077625
Ämnesord:Organisation och ledarskap

Pris: 341 SEK exkl. moms
Detta är en introduktionsbok i organisationsteori. Därför börjar den i ett intresse för det som brukar kallas struktur, och i syn på organisering och organisation som rationella, instrumentella företeelser.

Kapitelindelning:

- Mängder av organisationer

- Organisering och organisation

- Den inåtvända organisationen: Hur förbättrar man maskinen?

- Den utåtriktade organisationen: Förhållande till omgivningen

- Olika slags organisationer organiserar på olika sätt: Institutionella organisationsformer

- Det genomorganiserade samhället: Från hierarkier till nätverk.

Bokens sista kapitel pekar ut riktningen för hur man kan gå vidare när det gäller fortsatta studier i organisationsteori. Med strukturperspektivet i botten finns det möjlighet att problematisera organisationens olika delar och sätta dem i nya perspektiv.
 
  © 2017 Jure AB