Effektivt projektarbete
   
 
Författare:Wisén Jan
Titel:Effektivt projektarbete
Upplaga:9 uppl.
Utgivningsår:2015
Omfång:350 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139114734
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Organisation och ledarskap

Pris: 395 SEK exkl. moms
"Effektivt projektarbete. Handbok i projektledarskap" är en bok för chefer och uppdragsgivare, för projektledare och alla som arbetar i projekt. Klart och systematiskt behandlas hur man:

- genererar och tar till vara projektidéer,
- skriver direktiv och bygger upp en ändamålsenlig projektorganisation,
- planerar optimalt,
- väljer projektledare och projektmedarbetare samt utvecklar projektgruppen,
- utövar ett framgångsrikt ledarskap.

Boken är fylld av verklighetsnära råd och erfarenheter samt checklistor och blanketter. Den är en handbok men också en ledarskapsbok med projektledaren i fokus. Boken är således en vägvisare och stigfinnare i varje nytt projekt. Den används i dag på universitet och högskolor.

I denna nionde upplaga har material som inte längre anses relevant arbetats bort och de tidigare illustrationerna är ersatta med konkreta och lättförståeliga diagram och bilder.
 
  © 2017 Jure AB