FAR Hållbar affärsutveckling
   
 
Titel:FAR Hållbar affärsutveckling
Utgivningsår:2009
Omfång:200 sid.
Förlag:FAR SRS Förlag
ISBN:9789186245160
Ämnesord:Organisation och ledarskap , Ekonomi

Pris: 547 SEK exkl. moms
Boken behandlar ämnet hållbar affärsutveckling och om de nödvändiga förändringar som företagsledningar, styrelser, rådgivare och revisorer är tvungna att genomföra med hänsyn tagen till klimatfrågan, finanskris och naturkapital.

Boken är skriven för revisorer, rådgivare, ekonomi- och redovisningsansvariga, IR-ansvariga, styrelseledamöter, personer i ledande ställning, analytiker och investerare. Kort sagt alla som har nytta och intresse av att fokusera på hur företagen ska kunna bedriva ett klokt och hållbart förändringsarbete.

Författare: Lars-Olle Larsson.
 
  © 2017 Jure AB