Styrelsearbete i ägarledda företag
   
 
Författare:Andersson Lars-Henrik , Dansell Roland , Liljedahl Ove , Sen Satish
Titel:Styrelsearbete i ägarledda företag
Utgivningsår:2010
Omfång:206 sid.
Förlag:Bonniers
ISBN:9789162259501
Ämnesord:Organisation och ledarskap , Associationsrätt och värdepappersrätt , Ekonomi

Pris: 439 SEK exkl. moms
En bok som beskriver fördelarna med ett effektivt styrelsearbete i ägarledda företag. Boken behandlar på ett lättfattligt och pedagogiskt sätt hur ett framgångsrikt styrelsearbete ska bedrivas.
 
  © 2017 Jure AB