Rektor och lagen
– En studie av skolans pedagogiska ledare
   
 
Författare:Rapp Stephan
Titel:Rektor och lagen – En studie av skolans pedagogiska ledare
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2013
Omfång:208 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139113805
Ämnesord:Offentlig rätt , Organisation och ledarskap

Pris: 368 SEK exkl. moms
Boken beskriver hur skolans juridiska styrning transformeras till vardagsarbete. Hälften av materialet utgörs av empiriska undersökningar bland skolledare. Studiens resultat visar att det finns stort utrymme för en rektor att själv bestämma hur det pedagogiska ledarskapet ska utövas.
 
  © 2017 Jure AB