Styrelsearbete i ideella organisationer
   
 
Författare:Albanson Maria , Dansell Roland , Sen Satish , Törning Eva
Titel:Styrelsearbete i ideella organisationer
Utgivningsår:2013
Omfång:394 sid.
Förlag:Sanoma Utbildning
ISBN:9789152319901
Ämnesord:Organisation och ledarskap , Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 542 SEK exkl. moms
Detta är en praktisk guide för styrelsearbete inom den ideella sektorn. Teoretiska avsnitt varvas med handfasta råd och exempel från verkligheten, där företrädare berättar om olika utmaningar deras organisation mött och hanterat.

Styrelsearbete i ideella organisationer beskriver på ett tydligt och pedagogiskt sätt hur viktigt det ideella arbetet är för det svenska samhället. Gemensamt för alla ideella organisationer är att de har en styrelse, att denna ytterst är ansvarig för den verksamhet som bedrivs och att den följer de formella krav som ställs från samhälle, medlemmar och andra intressenter.
 
  © 2017 Jure AB