Personalvetenskap
– Som Förhållningssätt
   
 
Författare:Ulfsdotter Eriksson Ylva
Titel:Personalvetenskap – Som Förhållningssätt
Utgivningsår:2013
Omfång:192 sid.
Förlag:Liber
ISBN:9789147098163
Ämnesord:Organisation och ledarskap

Pris: 295 SEK exkl. moms
Att arbeta med personalvetenskapliga frågeställningar i arbetslivet handlar om att betrakta problem och företeelser ur ett visst perspektiv, att anlägga ett specifikt angreppssätt och att anta ett visst förhållningssätt.

Boken reder ut vad ett personalvetenskapligt förhållningssätt innebär, såväl ur ett akademiskt perspektiv som i yrkespraktiken. Läsaren får stifta bekantskap med grunderna i psykologi, socialpsykologi, sociologi och pedagogik samt företagsekonomi och juridik. För att visa hur dessa kunskaper kommer till uttryck i personalvetarens vardag är boken försedd med ett stort antal citat, berättelser och beskrivningar hämtade från intervjuer med yrkesverksamma personalvetare.

Personalvetenskap – som förhållningssätt vänder sig i första hand till studenter inom området personal- och arbetslivsfrågor, men kan också vara inspirerande för redan yrkesverksamma inom detta område.
 
  © 2017 Jure AB