Vinnande Mål
– En högpresterande organisation genom effektiv målstyrning
   
 
Författare:Mattsson Lars G
Titel:Vinnande Mål – En högpresterande organisation genom effektiv målstyrning
Utgivningsår:2012
Omfång:476 sid.
Förlag:Excedo Publishing House
ISBN:9789187037009
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Organisation och ledarskap

Pris: 581 SEK exkl. moms
En högpresterande organisation gör anställda, ledning och ägare till vinnare. Vägen dit går via rätt typ av mål, rätt förutsättningar att prestera och rätt feedbacksystem. Men det är mycket mer än så. Vad ska man mäta och hur ska man mäta? Vilka mått ska vara styrmått och vilka ska vara observationsmått? Hur hanterar man antimått så de inte förorsakar ett oönskat beteende? Boken är den mest omfattande om mål, mätning och resultat och bygger på vetenskaplig forskning sedan 50-talet, författarens egna erfarenheter från tillämpning och studium av olika företags tillämpningar.
 
  © 2017 Jure AB