Arbetsrätt för chefer, fackliga företrädare och kvalitetsansvariga
   
 
Författare:Wiklund Bo
Titel:Arbetsrätt för chefer, fackliga företrädare och kvalitetsansvariga
Upplaga:5 uppl.
Utgivningsår:2023
Omfång:80 sid.
Förlag:Åhnberg
ISBN:9789188121479
Ämnesord:Arbetsrätt , Organisation och ledarskap

Pris: 188 SEK exkl. moms
Boken hjälper chefer, fackliga företrädare och kvalitetsansvariga som står mitt i produktionen att agera rätt inom det arbetsrättsliga området. Chefer och kvalitetsansvariga har arbetsrättsligt ansvar bara som en uppgift bland många andra. Vikten av bra relationer och aktiv kommunikation betonas särskilt. Det är den enda arbetsrättsliga handboken som presenterar arbetsrätten i en flödesmodell sammanflätad med kraven i olika kvalitets- och arbetsmiljöstandarder. I texten redogörs för det ansvar som chefer har för den praxis som de skapar eller tillåter.

Språket är föredömligt enkelt och varje avsnitt illustreras med avgjorda ärenden i Arbetsdomstolen. Boken vill uppmuntra till diskussion och utbildningar internt inom företag, förvaltningar och olika studieorganisationer knutna till fackliga organisationer och företag.

Denna femte upplaga har främst kompletterats med de många ändringar i Lagen om anställningsskydd som gäller från den 1 oktober 2022.
 
  © 2017 Jure AB