Medieetik i Europa
   
 
Författare:Petersson Olof , Bertrand Claude-Jean
Titel:Medieetik i Europa
Utgivningsår:2007
Omfång:240 sid.
Förlag:SNS
ISBN:9789185355556
Typ av verk:Samlingsverk
Ämnesord:Övrigt

Pris: 263 SEK exkl. moms
Enbart demokratin kan trygga mänsklighetens överlev­nad. Demokratin kräver välinformerade och upplysta medborgare. Nyhetsmedier med kvalitet har därför en avgörande betydelse. Medierna behöver vägledande regelsystem.

Medieetik i Europa återger i översättning ett antal medieet­iska spelregler från olika länder i Europa. Detta internationella perspektiv visar att det också i andra demokratier finns delade meningar om hur medierna bör hantera sitt etiska ansvar.

Boken inleds med en sammanfattande analys av professor Claude-Jean Bertrand, som under många år undervisat och forskat om medieetik. Han presenterar en utförlig samling exempel på hur medieetiska ansvarssystem kan utformas praktiskt.
 
  © 2017 Jure AB