Prop. 2006/07:46 Personuppgiftsbehandling hos Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt
   
 
Titel:Prop. 2006/07:46 Personuppgiftsbehandling hos Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt
Anmärkning:Se även Ds 2005:50 och SOU 2003:34.
Utgivningsår:2007
Omfång:198 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200607046
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2006/07:46
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 74 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB