Fartygs stabilitet
   
 
Författare:Huss Mikael
Titel:Fartygs stabilitet
Utgivningsår:2007
Omfång:180 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9789172232570
Serie:Sjöfartens handböcker
Ämnesord:Sjöfart , Övrigt

Pris: 294 SEK exkl. moms
Fartygs stabilitet är en avancerad hand- och lärobok i stabilitetslära för fartygsbefäl och skeppsbyggare.

Förutom grunderna i hydrostatik och stabilitet till sjöss finns även ett omfattande kapitel som beskriver metoder och härledningar samt utdrag ur gällande föreskrifter om Intaktstabilitet samt Dokumentation och verifiering.

Boken innehåller även ett användbart sakregister samt en förteckning över olika beteckningar.


Författaren:
Mikael Huss är teknologie doktor och verksam vid Sjöfartsinspektionen. Han var tidigare lektor i skeppsbyggnad vid Kungliga tekniska högskolan.
 
  © 2017 Jure AB