Prop. 2006/07:57 Försäljning av vissa statligt ägda företag
   
 
Titel:Prop. 2006/07:57 Försäljning av vissa statligt ägda företag
Utgivningsår:2007
Omfång:16 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200607057
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2006/07:57
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB