Vårt arabiska arv
   
 
Författare:Karlsson Ingmar
Titel:Vårt arabiska arv
Utgivningsår:2007
Omfång:95 sid.
Förlag:SNS
ISBN:9789185355938
Serie:Pocketbiblioteket SNS Förlag nr. 25
Ämnesord:Övrigt

SLUT på förlag
Under sin snabba expansion över fyra kontinenter tog araberna intryck av de besegrade folkens kultur. I Bagdad, som då kallades fredens stad, översattes från mitten av sjuhundratalet till åttahundratalets slut klassiska grekiska verk till arabiska och bevarades därmed för eftervärlden. Araberna räddade och förvaltade på så sätt det grekiska kulturarv som vi i Europa så ofta åberopar.

Ingmar Karlsson är diplomat och författare, filosofie och teologie hedersdoktor.
 
  © 2017 Jure AB