Regeringens skrivelse 2006/07:114 Strategisk exportkontroll 2006
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2006/07:114 Strategisk exportkontroll 2006
Utgivningsår:2007
Omfång:121 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200607114
Serie:Propositioner nr. 2006/07:114
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 74 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB