Prop. 2006/07:92 Lag om strukturfondspartnerskap
   
 
Titel:Prop. 2006/07:92 Lag om strukturfondspartnerskap
Utgivningsår:2007
Omfång:12 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200607092
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2006/07:92
Ämnesord:Offentlig rätt , EU-rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB