Prop. 2006/07:71 Frisökning - ökade valmöjligheter till gymnasieskolan, m.m.
   
 
Titel:Prop. 2006/07:71 Frisökning - ökade valmöjligheter till gymnasieskolan, m.m.
Anmärkning:Se även SOU 2002:120.
Utgivningsår:2007
Omfång:27 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200607071
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2006/07:71
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB