Regeringens skrivelse 2006/07:104 Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning 2002-2006
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2006/07:104 Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning 2002-2006
Utgivningsår:2007
Omfång:51 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200607104
Serie:Propositioner nr. 2006/07:104
Ämnesord:Ekonomi

Pris: 39 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB