Prop. 2006/07:113 Följdändringar med anledning av bildandet av Sveriges Kommuner och Landsting, m.m.
   
 
Titel:Prop. 2006/07:113 Följdändringar med anledning av bildandet av Sveriges Kommuner och Landsting, m.m.
Utgivningsår:2007
Omfång:19 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200607113
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2006/07:113
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB