Prop. 2006/07:112 Registrering av förlagsandelar
   
 
Titel:Prop. 2006/07:112 Registrering av förlagsandelar
Utgivningsår:2007
Omfång:52 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200607112
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2006/07:112
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 29 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB