Svensk handel
   
 
Författare:Hansson Hans
Titel:Svensk handel
Utgivningsår:2007
Omfång:96 sid.
Förlag:SNS
ISBN:9789185355921
Serie:Pocketbiblioteket SNS Förlag nr. 26
Ämnesord:Övrigt

SLUT på förlag
Hur ser den historiska och ideologiska bakgrunden till frihandel ut i ett internationellt och i ett svenskt perspektiv? Vilka är argumenten för och emot frihandel och protektionism? Vilken är utrikeshandelns roll och vilka effekter har den för den svenska ekonomin?

Förutom dessa frågor diskuteras svensk handelspolitik och förändringar i utrikeshandelns förutsättningar samt den svenska handelspolitiken efter EU-inträdet.

Hans Hansson är universitetsadjunkt vid Institutionen för nationalekonomi med statistik, Handelshögskolan, Göteborgs universitet.
 
  © 2017 Jure AB