Regeringens skrivelse 2006/07:125 Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2006
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2006/07:125 Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2006
Utgivningsår:2007
Omfång:56 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200607125
Serie:Propositioner nr. 2006/07:125
Ämnesord:Ekonomi

Pris: 39 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB