Regeringens skrivelse 2006/07:120 2007 års redogörelse för företag med statligt ägande
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2006/07:120 2007 års redogörelse för företag med statligt ägande
Utgivningsår:2007
Omfång:121 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200607120
Serie:Propositioner nr. 2006/07:120
Ämnesord:Ekonomi

Pris: 74 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB