SOU 2007:59 Strategiska godsnoder i det svenska transportsystemet
– ett framtidsperspektiv
   
 
Titel:SOU 2007:59 Strategiska godsnoder i det svenska transportsystemet – ett framtidsperspektiv
Anmärkning:Se även slutbetänkande SOU 2007:58.
Utgivningsår:2007
Omfång:120 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138227923
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Hamnstrategiutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2007:59
Ämnesord:Sjöfart

Pris: 194 SEK exkl. moms
Hamnstrategiutredningen och Banverkets kombiterminalutredning har haft i uppdrag att peka ut de hamnar och kombiterminaler i Sverige som har störst strategisk betydelse för att skapa förutsättningar för rationella och effektiva transporter i näringslivets tjänst. Uppdragen syftar till att den samlade infrastrukturen och resurserna skall nyttjas mer effektivt.

Här redovisas de två utredningarnas förslag i ett sammanhang utifrån utvecklingen på transportområdet globalt och i Sveriges närområde. Syftet är att beskriva hur viktiga hamnar och kombiterminaler genom sin placering och sina funktioner utgör delar av ett gemensamt nät av viktiga godsstråk inom landet med förbindelse till de länder som är viktigast för svensk utrikeshandel.

Se även SOU 2007:58 Hamnstrategi – strategiska hamnnoder i det svenska godstransportsystemet.
 
  © 2017 Jure AB