SOU 2007:71 En starkare företagsinteckning
   
 
Titel:SOU 2007:71 En starkare företagsinteckning
Anmärkning:Se även prop. 2007/08:161.
Utgivningsår:2007
Omfång:160 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138228074
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om en starkare företagsinteckning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2007:10
Ämnesord:Insolvensrätt

Pris: 213 SEK exkl. moms
Utredningen föreslår att företagsinteckningen skall, som för närvarande, vara en allmän förmånsrätt som gäller i en procentuell andel av inteckningsunderlagets värde. Inteckningsunderlaget skall, också det som för närvarande, bestå av all gäldenärens egendom. Den procentuella andelen som anges i 11 § förmånsrättslagen skall höjas från nuvarande 55 till 75 procent. Förmånsrätten för statens återkrav avseende utbetald lönegaranti, skall genom en ändring i 28 § lönegarantilagen, avskaffas.

Särskild utredare är Mikael Mellqvist.
 
  © 2017 Jure AB