Aktiebolagsrätten
   
 
Författare:af Sandeberg Catarina
Titel:Aktiebolagsrätten
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2007
Omfång:292 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144050157
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 486 SEK exkl. moms
Aktiebolagsrätten behandlar svensk aktiebolagsrätt med tillämpning av den nya aktiebolagslagen (2005:551) som gäller från och med den 1 januari 2006. I boken redogörs för alla de grundläggande rättsfrågor som regleras i lagen, med betoning på bolagets organisation och bolagsorganens rätt och möjlighet att genom sina beslut binda bolaget, samt de regler som är uppställda till skydd för bolagets kapital. I boken beskrivs även de grundläggande ekonomiska aspekter som är knutna till de i boken beskrivna rättsfrågorna, såsom vad som utgör bundet och fritt eget kapital i bolagets balansräkning.

Catarina af Sandeberg förklarar regelverket genom att i tur och ordning beskriva rättsregel, tillämpning med exemplifiering och rättsverkan av en handling eller ett beslut i strid med regeln. Aktiebolagsrätten är avsedd att utgöra en huvudlärobok för universitetsutbildningar i associationsrätt och dylikt samt handbok för praktiker som kommer i kontakt med aktiebolagsrätten.
 
  © 2017 Jure AB