Aktiebolags och andra företags borgensförbindelser
– förutsättningarna för deras rättsliga giltighet
   
 
Författare:Nial Håkan
Titel:Aktiebolags och andra företags borgensförbindelser – förutsättningarna för deras rättsliga giltighet
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:1979
Omfång:39 sid.
Förlag:Svenska Bankföreningen
ISBN:917064036X
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , Krediträtt , Förmögenhetsrätt

SLUT på förlag
 
  © 2017 Jure AB